Logo klein
Home » Informatie » Begrippenlijst

Begrippenlijst

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van werknemers. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Zwangere vrouwen kunnen hier vaak terecht als ze problemen hebben met de bevalling.

Fysiotherapie voor verstandelijk gehandicapten

Fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking is een specialistisch werkgebied van de fysiotherapeut. Een werkgebied dat zeer uitgebreid is omdat de verstandelijk beperkte als doelgroep, en hiermee ook de indicaties voor fysiotherapeutisch handelen, zeer divers is.

Geriatrie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische obstructie van de luchtwegen).
De hart- vaat- en longfysiotherapeut heeft de deskundigheid in huis om deze patiënten te helpen, onder meer bij het op peil brengen of verbeteren van de conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Lymfologie/Oncologie

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen zodanig dat kankerpatiënten zo goed mogelijk kunnen meedoen aan het dagelijkse leven.

Manuele therapie

De manueel therapeut specialiseert zich in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten.

Orofaciale fysiotherapie

De orofaciaal fysiotherapeut is een specialist die helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut.

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk.

Revalidatiefysiotherapie

De revalidatiefysiotherapeut werkt in een van de gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatie-instellingen. Revalidatie betekent herstel (na een ongeluk of medische ingreep).

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten. Hij/zij begeleidt en adviseert ook ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook ouderen en kinderen bij wie sport onderdeel is van de therapie. De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van deze gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

Ziekenhuisfysiotherapie

De fysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met acute, meervoudige en snel wisselende problemen zoals die bij patiënten in het ziekenhuis veelal voorkomen. De fysiotherapeut richt zich met name op het (adem)bewegingsapparaat.

Osteopathie

Osteopathie is een Amerikaanse alternatieve geneeswijze, ontstaan in de 19e eeuw, berustend op de opvatting dat genezing van vele ziekten kan worden bereikt door manipulatie van het skelet in de gewrichten.

Oedeem therapie

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. De ophoping van weefselvocht, het zogenoemde ‘vocht vasthouden’, geeft een zichtbare zwelling. Dit kan zich over het hele lichaam manifesteren of in ledematen.
Beide vormen, zowel oedeem als lymfoedeem zijn goed te behandelen met fysiotherapie. U volgt oedeemtherapie bij een gespecialiseerd oedeemtherapeut en de behandeling bestaat uit een soort massage (manuele lymfedrainage) die er voor zorgt dat het vocht weer wordt afgevoerd.

Dry Needling

Dry Needling ontspant de spieren of spiergroepen door deze aan te prikken met een dunne acupunctuurnaald. Als deze spierverhardingen enkele malen op de juiste wijze wordt geprikt, is in veel gevallen direct een verbetering in souplesse, kracht en pijn direct voelbaar.

Neuraal therapie

Neuraaltherapie wordt dan ook wel therapeutisch lokaalanesthesie genoemd. Via een dun injectienaaldje worden kleine hoeveelheden lokale verdovingsvloeistof ingespoten op aangedane plaatsen of op plaatsen waar blokkeringen van het autonome zenuwstelsel bestaan.

Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode in de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam gestoken. Deze methode bestaat beweerdelijk meer dan 2500 jaar en is nauw verbonden met Chinese filosofie.

Electro-Acupunctuur

Electro-acupunctuur en bioresonantie zijn natuurlijke behandelwijzen om de balans van het lichaam te helpen herstellen. Het is een veilige manier om het lichaam de juiste signalen en prikkels te geven waardoor het zelfherstellend vermogen wordt aangesproken. Hierbij worden geen naalden gebruikt, maar biofeedback via de Vega-test / Kindling of Rathera. De cliënt houdt een elektrode vast waardoor een zeer lage stroom wordt aangevoerd. Op een acupunctuur – meetpunt op de hand of de voet worden vervolgens afwijkingen van de standaardwaarden opgespoord. Met behulp van electro-acupunctuur worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens aangepakt door het inzetten van één of meerdere therapiëen of behandelingen.

Homeopathie

Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Het principe van homeopathische geneeskunde is dat iemand van een aandoening of ziekte kan worden genezen, door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel, dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte.

Kinesiotaping

Is het toepassen van kinesiotape, een bepaald soort elastische tape. Het is een methode om spieren te omzwachtelen (te tapen). De methode, die oorspronkelijk in Japan in de jaren zeventig is ontwikkeld, kan bij problemen met betrekking tot de bewegingsfysiologie worden toegepast.
De tape is, anders dan traditionele sporttape, rekbaar. Deze rekbaarheid bedraagt ca. 140%, is daarmee vergelijkbaar met die van de huid. Zo worden de spieren niet vastgezet, maar kunnen vrij bewegen, zonder dat zij meer kunnen uitrekken dan gewenst is.
Door de jaren heen zijn er meerdere tapemethodes ontwikkeld. De voornaamste methodes die worden toegepast zijn Lymftaping, Medical Taping, Meridiaan Taping en Cross Taping

Echografie

Echografie is een ongevaarlijke en pijnloze methode waarbij we uw spieren, zenuwen en gewrichten in beeld brengen. Aan de hand van echobeelden kan de therapeut zorgvuldig bepalen wat het probleem is en direct een behandelplan opstellen.

Handtherapie

Een handtherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in klachten rondom de hand en pols. De handtherapeut kan uw spieren, gewrichten, botten, pezen, banden en huid behandelen.

Krullaards perfect reset behandeling

Een belangrijke oorzaak van klachten aan de nek en de lage rug is scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom. Het is een ketenreactie. Door de bekkenscheefstand kunnen fricties in de wervelkolom ontstaan waardoor wervels een andere stand aannemen en zenuwen bekneld kunnen raken. Iets wat bijvoorbeeld veel voorkomt bij hockeyers. De Krullaards Perfect Reset behandeling pakt deze scheefstand aan.

Shockwave therapie

Is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, waardoor het lichaam wordt gestimuleerd om dit te herstellen en de pijn afneemt. Het is dus een manier om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te prikkelen.