Logo klein
Home » Praktijk » Omzet en kwaliteit

Omzet en kwaliteit

Zoals in elke branche is het van essentieel belang dat er aandacht besteed wordt aan het creëren van onderscheidend vermogen. In een markt waar sprake is van een overtal aan concurrenten is een goede marketingstrategie erg belangrijk. De consument neemt dikwijls onbewust een beslissing op basis van emoties.

Blessurevrij Nederland geeft een gedeelte van de markt de kans zich te onderscheiden van de concurrentie. Het gratis platform voor consumenten genereert nieuwe cliënten, dus nieuwe omzet. Door campagnes op zowel landelijk als regionaal niveau in te zetten zal Blessurevrij Nederland onder de aandacht gebracht worden.

Bij één doorverwezen chronische patiënt of enkele sporadisch terugkerende cliënten is de investering al getransformeerd naar rendement. Blessurevrij Nederland zet in op 5% bereik door samenwerking met sportend en werkend Nederland. Hieruit ontstaat een potentieel van 850.000 cliënten waarvan met zekerheid 20% fysiotherapie zal gebruiken. Dit percentage bestaat straks naast de huidige cliënten uit een doelgroep die zijn/haar blessure eerder/tijdig meldt.

Vanaf het moment dat de krimp in de markt van de fysiotherapie merkbaar werd, worden er door fysiopraktijken onderling collectieven gestart. Omdat dit op microniveau plaatsvindt, is het resultaat minimaal en beperkt zichtbaar. D.m.v. een groot nationaal collectief met campagnes op landelijk en regionaal niveau wordt directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit zal uiteindelijk op microniveau en macroniveau tot meetbare resultaten leiden. De hierdoor ontstane groeikansen zullen worden verdeeld over 1500 aangesloten praktijken op basis van exclusiviteit. Door in te spelen op de trends: digitalisering en het bewuste kiezen van consumenten, kunnen rode cijfers groen en groene cijfers nog groener worden.

Met deze aanpak valt er een enorme last van de schouders van onze fysiotherapeuten. Ook ontstaat de volledige focus op het leveren van de juiste kwaliteit.